Voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Voor diverse vragen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, kijk op de website van de Nederlandse ambassade voor meer informatie.

http://finland.nlambassade.org/nieuws/2012/1/nederlanderschap.html