Verenigingen in Finland

De Nederlandse Vereniging in Finland stimuleert samenwerking met verscheidene organisaties om haar doelstelling te bereiken;

Het verschaffen van informatie aan en het leggen van contacten tussen diegenen, die zich verbonden voelen met de Nederlandse taal en culturen.

Daarom willen wij hier aandacht schenken aan de organisaties in Finland waar wij een speciale relatie mee hebben.

Staat uw organisatie er niet bij? Neem dan contact op met de website beheerder.