Stichting Nederlandse taal en cultuur in Finland

De stichting Nederlandse taal en cultuur in Finland of kortweg NTC verzorgt nederlands taalonderwijs voor kinderen die:

  • In en rondom de hoofdstad Helsinki wonen.
  • via (één van) de ouders een band met Nederland of Nederlandstalig Belgie hebben.
  • Nederlands spreken.

ntc1 De school heeft o.a. bevoegde leerkrachten die worden ondersteund door onderwijsassistenten. Onze leerkrachten volgen regelmatig cursussen in Nederland zodat het onderwijsniveau gelijke tred houdt met dat in Nederland.

Leerlingen worden door niveaulezen en het afnemen van methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen getest op het bereikte niveau. Het Nederlands taalonderwijs wordt aangeboden aan leerlingen van Richting 1 en 2. Bij Richting 1 heeft de leerling het niveau van leeftijdgenoten in Nederland en bij Richting 2 heeft de leerling maximaal een achterstand van twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland.

De lessen worden om de week gegeven op zaterdagochtend op de Westendin Puisto school in de stad Espoo, die samen met Helsinki en Vantaa de hoofdstadregio van Finland vormt. Als onderdeel van het lesprogramma is er traditioneel een zomerkamp in de eerste week van de Finse zomervakantie. Naar de regels van het NOB wordt een totaal van 120 lesuren per jaar aangeboden, bestaande uit de lessen en het zomerkamp.

Het Nederlandse onderwijs gebeurt door reguliere taallessen, maar vooral ook door het behandelen van thema’s die betrekking hebben op Nederland zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, topografie en historie. Verder worden bijvoorbeeld ook sinterklaas en koninginnedag samen gevierd.

 Bron: Schoolgids 2013-2014